År 2016 innebar stor utveckling av samtliga huvudprojekt i bolaget. Det är nu dags att accelerera PharmaLundensis kliniska KOL-studie. Lungkliniker i Stockholm, Göteborg och Umeå går in i studien under våren. Lungkliniken i Lund fungerar som nationell koordinator. Jag ser med spänning fram emot studieresultaten som förväntas i höst!

Även EcoFilter® projektet utvecklar sig mycket väl. Nya tester på urin från patienter inlagda på en intensivvårdsavdelning visar att filtret tar bort i princip all antibiotika från urinen. Vi planerar att knoppa av detta projekt i ett eget bolag och ta in någon eller några större partner. Detta främst för att utnyttja deras tyngd vid förhandlingar med sjukvården i Sverige och deras befintliga organisation i utlandet. Problemet med ökande antibiotikaresistens hos bakterier i vår omgivning får inte nonchaleras utan måste åtgärdas!

PharmaLundensis har utvecklat en ny typ av jodkol som speciellt lämpar sig för behandling av kronisk bronkit med långvarig hosta, slem i bröstet och harklingar. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige ofta tillsammans med KOL. Bolaget avser att CE-certifiera detta jodkol och sälja det som en medicinteknisk produkt i egen Webshop. Regelverket för sådana är mindre krävande än för läkemedel, varför produkten bedöms kunna lanseras snabbt!

PharmaLundensis genomför nu en företrädesemission för att finansiera alla projekt. Jag hoppas att den blir fulltecknad, och att vi även under året börjar få intäkter från bolagets olika projekt.

Min uppfattning är att PharmaLundensis framtid är mycket ljus!