EcoFilter-patent går in i nationell fas

PharmaLundensis har nu  lämnat in nationella patentansökningar för Bolagets EcoFilter-ansökan SE1551412.A1 i Europa, USA, Canada, Australien, Kina och Japan. Denna ansökan erhåll nyligen en positiv Fas2-rapport från PCT-granskare (se pressmeddelande 180227).
VD Dr Staffan Skogvall: Detta blir ett starkt och bra patent som Awapatent bedömer att andra bolag får svårt att kringgå. Vår strategi att bli ett ledande företag avseende rening av läkemedelsrester från sjukhus ligger fast! 

Patent för behandling av kronisk bronkit beviljas i Europa

Press 170920

Europeiska patentverket EPO har meddelat att man godkänner PharmaLundensis patentansökan ”Activated carbon comprising an adsorbed iodide salt in a method for treating chronic bronchitis”. Patentet gäller till 2032 med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning.

Patent för detta projekt är sedan tidigare godkänt i Japan och behandlas för närvarande i Kina och Sydkorea.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis patentportfölj utvecklar sig mycket väl. Nyligen beviljades det första nationella patentet för KOL-läkemedlet Iodocarb comp och nu är det patentet som skyddar behandlingen mot kronisk bronkit som blir godkänt på bolagets huvudmarknad i Europa. Det glädjer mig att patentmyndigheterna förstår och godkänner våra innovativa produkter!

Patent för behandling av kronisk bronkit beviljas i Europa

Press 170920

Europeiska patentverket EPO har meddelat att man godkänner PharmaLundensis patentansökan ”Activated carbon comprising an adsorbed iodide salt in a method for treating chronic bronchitis”. Patentet gäller till 2032 med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning.

Patent för detta projekt är sedan tidigare godkänt i Japan och behandlas för närvarande i Kina och Sydkorea.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis patentportfölj utvecklar sig mycket väl. Nyligen beviljades det första nationella patentet för KOL-läkemedlet Iodocarb comp och nu är det patentet som skyddar behandlingen mot kronisk bronkit som blir godkänt på bolagets huvudmarknad i Europa. Det glädjer mig att patentmyndigheterna förstår och godkänner våra innovativa produkter!

Publicering av EcoFilter Patentansökan 1+2

Det har gått 18 månader sedan Bolaget lämnade in de första två EcoFilter-patentansökningarna, varför patentmyndigheterna nu har publicerat dem.

Patentansökan 1
EcoFilter-teknologin består av användning av evaporatorer (förångningsreaktorer) för att bort vatten från vätskor som innehåller läkemedelsrester.

SE1551420.A1
Grundläggande för denna separation är att vatten kokar bort vid 100 grader, medan läkemedel behöver 600-800 grader eller mer för att förångas. Genom att ta urin eller andra vätskor med lösta läkemedelsrester och koka bort det mesta av vattnet blir läkemedelsresterna kvar och kan sedan skickas för destruktion. Jämför med en tesked salt som hälls i en kastrull med kokande vatten. Först löses saltet upp och försvinner, men om man kokar bort allt vatten återfinns saltet som en ”koka” på väggarna i kastrullen. Detta är en robust och välbeprövad teknologi som vi använder på ett nytt sätt.

Patentansökan 1 har erhållit positiv granskningsrapport från PRV, samt positiv internationell PCT-granskningsrapport.

Patentansökan 2
Ett problem med att använda evaporatorer för att ta bort föroreningar är att det är svårt att ta bort mer än 70 % av vätskan, vilket genererar stora mängder slaskmaterial. Tar man bort mer vatten än så, sätter sig de lösta substanserna på väggarna av förångningsreaktorn vilket kräver en dyrbar och arbetsam rengöring. I patentansökan 2 har detta problem lösts genom att beskriva att den avslutande vätskereduktionen sker i slaskbehållaren där det inte spelar roll ifall den lösta substansen faller ut på väggarna då slaskbehållaren i alla fall skall  destrueras. Med denna metod kan vattenhalten reduceras med upp till 100 % och slaskmängden reduceras dramatiskt.
SE1551412.A1
Detta är ett nytt och innovativt koncept som skulle kunna användas i många situationer och industrier. Exempelvis används evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll vid svartlutförbränning vid papperstillverkning: skogssverige.se/papper/fakta

Vårt patent har potential att dramatiskt reducera slaskproduktion vid evaporationsprocesser, vilket kan leda till betydande besparingar för alla företag som idag använder sådana för att reducera vätskeinnehåll i samband med olika reningsprocesser. Vi kommer att aktivt undersöka möjligheten att licensera ut vår teknologi till dessa företag.

Patentansökan 2 har beviljats Patent i Sverige, och den har även erhållit en positiv granskningsrapport från internationell PCT granskare.

Patentansökan 3+4
Det finns många praktiska problem som behöver lösas för att få till ett fungerande system på ett sjukhus, vilket skyddas i EcoFilter patentansökningar 3+4 som nyligen lämnats in.

Publicering av EcoFilter Patentansökan 1 + 2

Publicering av EcoFilter Patentansökan 1 + 2
Det har gått 18 månader sedan Bolaget lämnade in de första två EcoFilter-patentansökningarna, varför patentmyndigheterna nu har publicerat dem.

Patentansökan 1
EcoFilter-teknologin består av användning av evaporatorer (förångningsreaktorer) för att ånga bort vatten från vätskor som innehåller läkemedelsrester.

SE1551420.A1
Grundläggande för denna separation är att vatten kokar bort vid 100 grader, medan läkemedel behöver 600-800 grader för att förångas. Genom att ta urin eller andra vätskor med lösta läkemedelsrester och koka bort allt vatten blir läkemedelsresterna kvar och kan sedan skickas för destruktion. Jämför med en tesked salt som hälls i en kastrull med kokande vatten. Först löses saltet upp och försvinner, men om man kokar bort allt vatten återfinns saltet som en ”koka” på väggarna i kastrullen. Detta är en robust och välbeprövad teknologi som används på ett nytt sätt.
Patentansökan 1 har erhållit positiv granskningsrapport från PRV, samt positiv internationell PCT-granskningsrapport.

Patentansökan 2
Ett problem med att använda evaporatorer för att ta bort föroreningar är att det är svårt att ta bort mer än 70 % av vätskan. Tar man bort mer vatten så sätter sig de lösta substanserna på väggarna vilket kräver en dyrbar och arbetsam rengöring av förångningsreaktorn. I patentansökan 2 har detta problem lösts genom att beskriva att den avslutande vätskereduktionen sker i slaskbehållaren där det inte spelar roll ifall den lösta substansen faller ut på väggarna då slaskbehållaren i alla fall skall  destrueras.
SE1551412.A1
Detta är ett nytt och innovativt koncept som skulle kunna användas i många situationer och industrier. Exempelvis används evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll vid svartlutförbränning vid papperstillverkning: skogssverige.se/papper/fakta
Vi kommer att aktivt undersöka om detta patent kan licenseras ut till några av de många företag som idag använder evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll i olika reningsprocesser.
Patentansökan 2 har beviljats Patent i Sverige, och den har även erhållit en positiv granskningsrapport från internationell PCT granskare.

Patentansökan 3+4
Det finns många praktiska problem som behöver lösas för att få ett fungerande system på ett sjukhus, vilket skyddas i EcoFilter patentansökningar 3+4 som nyligen lämnats in.

År 2016 innebar stor utveckling av samtliga huvudprojekt i bolaget. Det är nu dags att accelerera PharmaLundensis kliniska KOL-studie. Lungkliniker i Stockholm, Göteborg och Umeå går in i studien under våren. Lungkliniken i Lund fungerar som nationell koordinator. Jag ser med spänning fram emot studieresultaten som förväntas i höst!

Även EcoFilter® projektet utvecklar sig mycket väl. Nya tester på urin från patienter inlagda på en intensivvårdsavdelning visar att filtret tar bort i princip all antibiotika från urinen. Vi planerar att knoppa av detta projekt i ett eget bolag och ta in någon eller några större partner. Detta främst för att utnyttja deras tyngd vid förhandlingar med sjukvården i Sverige och deras befintliga organisation i utlandet. Problemet med ökande antibiotikaresistens hos bakterier i vår omgivning får inte nonchaleras utan måste åtgärdas!

PharmaLundensis har utvecklat en ny typ av jodkol som speciellt lämpar sig för behandling av kronisk bronkit med långvarig hosta, slem i bröstet och harklingar. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige ofta tillsammans med KOL. Bolaget avser att CE-certifiera detta jodkol och sälja det som en medicinteknisk produkt i egen Webshop. Regelverket för sådana är mindre krävande än för läkemedel, varför produkten bedöms kunna lanseras snabbt!

PharmaLundensis genomför nu en företrädesemission för att finansiera alla projekt. Jag hoppas att den blir fulltecknad, och att vi även under året börjar få intäkter från bolagets olika projekt.

Min uppfattning är att PharmaLundensis framtid är mycket ljus!

Sammanfattning av 2015 och syn på framtiden

Under 2015 utvecklades PharmaLundensis huvudprojekt (KOL-studien och EcoFilter®) starkt. Båda är nu i princip färdiga att testas i klinik.

 

Det har visat sig att det finns ett stort intresse bland Sveriges lungmedicinska experter för PharmaLundensis kommande KOL-studie. Vi har därför valt att ändra upplägget så att det blir en multicenterstudie med 3-5 testcentra. Nationell koordinator av studien har utsetts, och förhandlingar med flera andra kliniker pågår. Om vi får in många testcentra i studien finns det möjlighet att den snabbt blir färdig, kanske redan under hösten 2016. En annan fördel med många centra är att KOL-sjuka i olika delar av landet kan få möjlighet att vara med i den kliniska studien.

EcoFilter®-projektet går också bra framåt. Den första apparaten har placerats ut på sjukhus, och vi väntar med spänning på resultaten från testerna. Jag är övertygad om att maskinen kommer att fungera utmärkt, och att testresultaten kommer att utgöra tunga argument när vi diskuterar med politiker och andra relevanta makthavare om nyttan av EcoFilter® i modern sjukvård!

PharmaLundensis projekt att använda KI-impregnerat kol för att behandla kronisk bronkit (med långvarig hosta och slem i bröstet) går också framåt. Vi funderar på att inom kort föra ut detta projekt i klinik.

Även det långsiktiga projektet för att utveckla nya kvicksilverbindande substanser och testa dem mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinson går bra framåt.

Min bestämda uppfattning är att bolagets projekt kommer att leda till framgångsrika läkemedel fortare än många kanske tror!

Dr Staffan Skogvall

VD

VD:s sammanfattning av 2015 och syn på framtiden

Under 2015 utvecklades PharmaLundensis huvudprojekt (KOL-studien och EcoFilter®) starkt. Båda är nu i princip färdiga att testas i klinik.

Det har visat sig att det finns ett stort intresse bland Sveriges lungmedicinska experter för PharmaLundensis kommande KOL-studie. Vi har därför valt att ändra upplägget så att det blir en multicenterstudie med 3-5 testcentra. Nationell koordinator av studien har utsetts, och förhandlingar med flera andra kliniker pågår. Om vi får in många testcentra i studien finns det möjlighet att den snabbt blir färdig, kanske redan under hösten 2016. En annan fördel med många centra är att KOL-sjuka i olika delar av landet kan få möjlighet att vara med i den kliniska studien.

EcoFilter®-projektet går också bra framåt. Den första apparaten har placerats ut på sjukhus, och vi väntar med spänning på resultaten från testerna. Jag är övertygad om att maskinen kommer att fungera utmärkt, och att testresultaten kommer att utgöra tunga argument när vi diskuterar med politiker och andra relevanta makthavare om nyttan av EcoFilter® i modern sjukvård!

PharmaLundensis projekt att använda KI-impregnerat kol för att behandla kronisk bronkit (med långvarig hosta och slem i bröstet) går också framåt. Vi funderar på att inom kort föra ut detta projekt i klinik.

Även det långsiktiga projektet för att utveckla nya kvicksilverbindande substanser och testa dem mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinson går bra framåt.

Min bestämda uppfattning är att bolagets projekt kommer att leda till framgångsrika läkemedel fortare än många kanske tror!

Dr Staffan Skogvall

VD