Nyheter

Värdering av olika projekts ekonomiska potential

PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer att testas och optimeras i Fas 2 kliniska studier, och därefter utlicenseras till större partner eller utvecklas ända fram till färdigt läkemedel i egen regi. Centralt för denna strategi är en stark patentportfölj som skyddar Bolagets projekt. EcoFiltersystemet utvecklas tillsammans med sjukvården, som kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten när den är klar.

Det finns möjligheter till stora intäkter i bolagets samtliga projekt:

  • IodoCarb comp: Det finns ca 400 miljoner patienter med KOL i världen. Redan om endast 1 % använder IodoCarb comp med en årskostnad på 5 000 kronor genererar detta en försäljning på 20 miljarder kronor/år.
  • EcoFilter: Antal vårdplatser på sjukhus i Sverige: ca 25 000, årlig kostnad för EcoFilter rening: ca 5-10 MSEK/1000 vårdplatser, vinstmarginal: 10 %. Således blir svenska sjukvårdens kostnad för EcoFilter rening ca 125-250 MSEK i hela landet och vinsten för Bolaget ca 12.5-25 MSEK/år. Övriga nordiska länder kommer tillsammans att generera lika stor vinst för PharmaLundensis medan stora länder på kontinenten bidrar med mångfalt större belopp.
  • Medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp”: Finns ca 2 miljoner personer med kronisk bronkit i de nordiska länderna. Om 5 % tar en kur Bronkitstopp per år för en kostnad på ca 800 SEK med en vinstmarginal på 25 % genererar det årlig vinst till Bolaget på ca 20 MSEK. Den medicintekniska produkten kan säljas i hela Europa, och ge en vinst på 100-300 MSEK/år. Bolaget har även sökt patentskydd i bl a Kina och Japan.
  • Influensa-orsakad lungsvikt: Utlicenseras efter patentering, up-front  betalning till PharmaLundensis 100 MSEK + 5 % royalty. Försäljning i beredskapssyfte av 100 miljoner doser/år á 1000 kr och 5 % royalty ger PharmaLundensis 5 miljarder/år.