Nyheter

Idag inleds företrädesemission för att finansiera höstens kliniska KOL-studie!

Idag, den 5 oktober 2011, inleds teckningstiden i PharmaLundensis AB: (publ) företrädesemission om högst 1 051 346 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs PharmaLundensis 5 256 730 SEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 31 oktober. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. PharmaLundensis VD kommer att teckna minst 100 000 aktier för 500 000 SEK, vilket motsvarar ungefär 10 % av emissionsvolymen.

Läs mer här!