Nyheter

Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie

PharmaLundensis har nu färdigställt all dokumentation, samt lämnat in ansökan om tillstånd till Läkemedelsverket att få genomföra nästa kliniska KOL-studie. Ett första svar förväntas inom ca 2 månader. Den aktuella kliniska prövningen är planerad att genomföras med modifierat jodkol, för att blockerar sköldkörtel biverkan men förhoppningsvis behålla den goda effekten på luftvägarna.

Om även den kommande kliniska studien blir framgångsrik finns det stora möjligheter att jodkol utvecklas till ett viktigt KOL-läkemedel. Även på det ekonomiska planet kommer situationen att påverkas dramatiskt av utfallet i den nya KOL-studien. Redan idag har ett 20-tal större och mindre läkemedelsbolag uttrycket intresse för PharmaLundensis KOL-projekt. Det man väntar på är bra resultat i den kommande studien.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det känns befriande att vi äntligen fått ihop den dokumentation och det jodkol som vi bedömer krävs för att uppfylla Läkemedelsverkets krav på den nya KOL-studien. Jag hoppas att den får ett välvilligt bemötande från myndigheten, och att man betänker att det är stor brist på all typ av KOL-läkemedel, även tidiga sådana!

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PDF-fil finns här!