Nyheter

Årsredovisning 2020-01-01 – 2020-12-31

Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse

VD:s sammanfattning
Under förra året genomförde vi stora förändringar och förbättringar i bolaget. Vi flyttade till nya, bättre anpassade lokaler, fokuserade verksamheten på två av de mest lovande projekten (Minievaporatorn och kronisk bronkit-behandling) samt strömlinjeformade patentportföljen till att fokusera på de viktigaste patenten i närområdet. Dessa förändringar ledde till nästan en halvering av bolagets kapitalförbrukning varje månad.

Efter vårens framgångsrika företrädesemission är vi nu redo för nästa steg, vilket är att bolaget skall bli självfinansierat. När Minievaporatorn börjar säljas behövs det att vi bara säljer några sådana enheter varje månad för att verksamheten skall gå runt. Säljs det mer än så går vi med vinst. Jag tror att det här kommer att överträffa mångas förväntningar!

Parallellt med Minievaporatorn fortsätter vi arbetet med att registrera vår nya, effektiva kvicksilverbindande substans som en medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit. Det kommer att ta lite längre tid än Minievaporatorn, men jag bedömer att behandlingen har potential att ge stora intäkter till PharmaLundensis på medellång sikt.

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om Årsstämma den 16 juni. Den kommer att blir en ”poströstningsstämma” enligt de tillfälliga corona-reglerna. Således kommer alla beslut att fattas genom poströstning, och inga människor kommer att närvara på stämman. Jag hoppas att pandemin försvinner under sommaren-hösten, och ser fram emot att träffa våra aktieägare på en riktig stämma nästa år i stället!

Och så hoppas jag att alla våra aktieägare får en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD