Nyheter

Beslutar om företrädesemission av aktier

Läs hela nyheten i PDF-format här: Press 180316

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 16 mars 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017, att genomföra en företrädesemission av om högst ca 2.9 miljoner aktier. Emissionskursen är 3.50 kr/aktie och Teckningstiden är 4-20 april. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.1 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader.

Emissionskursen baseras på ett medelvärde av slutkursen de 10 senaste handelsdagarna.

Motiv för nyemissionen
PharmaLundensis har framgångsrikt utvecklat Iodocarb novum, som frisläpper 70 % mindre jod än gammalt jodkol. Kliniska studier förbereds. EcoFilter-projektet närmar sig kliniska tester i sjukvården. Även Bolagets övriga projekt (CE-certifierad medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit ”Bronkitstopp” samt ny behandling mot influensaorsakad lungsvikt) avancerar. Samtliga Bolagets projekt behöver finansiering.

För att finansiera dessa projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.