Nyheter

Cleantech Lund har registrerats

PharmaLundensis har registrerat Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis.

I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.