Nyheter

EcoFilter® CE-certifierad

EcoFilter® är nu CE-certifierad, och den första enheten är redo att placeras på sjukhus. Ytterligare fem enheter blir klara under den kommande månaden. Bilder finns i bifogad fil PDF.

Fig 1. EcoFilter® Modell 101. Urin från patienter på sjukhus hälls i tratten på ovansidan. Urinen sugs ner i apparaten och mer än 99 % av antibiotikan tas bort innan avflödesvattnet släpps ut.

Fig 2. EcoFilter® behöver 3-fas ström (som en vanlig spis) samt kallvatten och avlopp (som en diskmaskin). I övrigt behövs inga anslutningar.

Fig 3. Manöverpanelen på EcoFilter® Modell 101 har utformats för att vara så enkel och användarvänlig som möjligt. Om grön lampa lyser kan urin hällas i tratten. Maskinen aktiveras därefter genom den silverfärgade knappen högst upp. Om röd lampa lyser är maskinen inte redo att användas. Gul lampa indikerar att slaskbehållaren behöver tömmas.

Fig 4. EcoFilter® PharmaLundensis Modell 101.

 

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se