Nyheter

Fler positiva resultat i klinisk KOL-studie

I den fortsatta utvärderingen av PharmaLundensis kliniska KOL-studie har nu hemspirometri och hem-CAT analyserats. Hemspirometri visar en tendens till bättre resultat för jodkolgruppen än för placebo för flera parametrar (Fig 1-4). Även hem-CAT (livskvalitetsformuläret COPD Assessment Test) visar en tendens till bättre resultat för jodkolgruppen än för placebo (Fig 5). Tidigare har 9 parametrar för sjukhustester analyserats. Samtliga var bättre för jodkolgruppen, varav ett värde uppnådde signifikans.

Resultaten styrker således ytterligare jodkolets positiva effekt på lungfunktionen hos KOL-sjuka.

Den genomförda kliniska studien var en dubbel-blind randomiserad, placebo-kontrollerad parallell grupp studie med 40 KOL-patienter med måttligt svår sjukdom.

Pdf-fil med bilder finns här.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

 

Fig 1. FEV1 på morgonen.
pharma1

Fig 2. FEV1 på kvällen.
pharma2

Fig 3. FVC på morgonen.
pharma3

Fig 4. FVC på kvällen.
pharma4

Fig 5. Livskvalitetsformuläret CAT. Ett mindre värde tyder på bättre hälsa.
pharma5