Nyheter

Förfrågan om EcoFilter till nytt sjukhus

PharmaLundensis har fått en förfrågan från en region om användning av EcoFilter för att eliminera utsläpp av antibiotika från ett nytt sjukhus som man planerar. Man överväger att installera en småskalig antibiotikarening på det nya sjukhuset, och vill ha reda på vad som behöver läggas in i ritningarna för att möjliggöra installation av PharmaLundensis EcoFilter system. Mer specifikt undrar man hur mycket yta som ska avsättas om man väljer att investera i EcoFilter samt om det krävs andra förberedelser i VA-systemet för att tillämpa PharmaLundensis reningsanläggning.

Vi svarade att det krävs att sjukhuset har ett separat avloppssystem där det kan förekomma antibiotika, dvs patienttoaletterna samt vissa vaskar och sköljar. Vidare föreslog vi att de sätter upp en arbetsgrupp med representanter från regionen, PharmaLundensis samt något kommunalt reningsverk för att förbereda en testanläggning och köra den med avloppsvatten från en avdelning av deras befintliga sjukhus.

Vi avvaktar vidare information om ifall de bestämmer sig för att installera antibiotikarening med EcoFilter, eller ej.