Nyheter

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 17 maj 2019

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 17 maj 2019.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis hemsida (https://pharmalundensi.wpengine.com) samt på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com).

Units kan under den förlängda teckningstiden fortsatt tecknas online på: www.mangold.se