Nyheter

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 6 november 2015

 Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 6 november 2015. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.

Styrelsen har gjort bedömningen att en förlängd teckningstid är till förmån för bolaget och de befintliga aktieägarna då möjligheten att erhålla den kapitalisering som bolaget önskar ökar.

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgänglig på PharmaLundensis hemsida (www.pharmalundensis.se).

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det har kommit in en hel del kapital i emissionen (närmare 6 miljoner kronor), och det är möjligt att detta, tillsammans med potentiella intäkter från EcoFilter, räcker för att finansiera KOL-studien. Det bedöms dock som väsentligt att ha marginaler i projekten, varför teckningstiden förlängs.