Nyheter

Förlängning av teckningstiden i nyemissionen

PharmaLundensis nyemission resulterade i teckningar på 468 400 aktier från 543 investerare, motsvarande 5 620 800 kronor. Om man lägger det till bolagets befintliga kapital på ca 3,7 miljoner kr disponerar PharmaLundensis över ca 9,3 miljoner kr. Detta kapital bedöms kunna finansiera merparten av bolagets verksamhet med något långsammare takt. För att kunna bedriva samtliga projekt som beskrivits i Memorandum (klinisk KOL-studie, EcoFilter samt syntes av nya kvicksilverbindande substanser) med full hastighet bedömer dock Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ) att mer kapital vore önskvärt. Styrelsen har därför beslutat att förlänga teckningstiden i aktuell nyemission till fredagen den 17 oktober 2014.

Erbjudandet i sammandrag

* Kurs: 12 kr.

* Aktierna tecknas i poster om 200 aktier, för ett pris av 2 400 kronor.

* Teckningstid: 15 september – 17 oktober 2014.

* Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier.

* Emissionsbelopp (högst): 12 000 000 kronor.

* Utspädningseffekt vid full teckning: 5,55 % procent.

Anmälningssedlar och emissionshandlingar

Anmälningssedlar, emissionsmemorandum samt övriga emissionshandlingar finns under den förlängda teckningstiden tillgängliga och kan laddas ner på PharmaLundensis hemsidawww.pharmalundensis.se samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se. Dokumenten kan även beställas via telefon till PharmaLundensis (046/13 27 78) eller via brev tillPharmaLundensis AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

Anmälan insändes till:

Skandinaviska Enskilda Banken

Emissioner R B6

106 40 Stockholm

Fax: 08/ 706 61 69

Tel: 08/639 2750

Anmälningssedel måste vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast klockan 17:00 den 17 oktober 2014.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall,
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PDF-fil finns här!