Nyheter

Framgångsrik testning av kommersiellt EcoFilter®

Utvecklingen av ”kommersiellt” EcoFilter® är nu väsentligen klar. Tester visar att filtret uppfyller specifikationerna både för effektivitet (reningsgrad mer än 99 %) samt för volym (kapacitet att rena 50 liter vätska per dygn). Således bedöms den experimentella prototypen framgångsrikt ha kunnat skalas upp till en maskin med tillräcklig kapacitet för en sjukhusavdelning. Storleken blir ca 110 x 75 x 100 cm.

Testning för att fastställa reningseffektiviteten hos maskinen genomfördes denna gång genom att bestämma salthalten i testlösningen. Denna sjönk mer än 10 000 ggr efter passage genom EcoFilter®.

Det har överenskommits att genomföra kliniska tester av EcoFilter® på sjukhus efter sommaren.

Nyheten i PDF-format kan läsas här.