Nyheter

Framgångsrik testning av Minievaporator prototyp

Tillverkningen av en fullskalig prototyp för PharmaLundensis Minievaporator har blivit klar, och enhetens funktioner har testats de senaste veckorna. Testerna utföll positivt, och visar att den grundläggande konstruktionen är sund och fungerar som planerat. En apparat bedöms kunna effektivt evaporera ca 150 liter/dygn och ger ett ytterst rent koncentrat. Ursprungligen hade vi planerat att ha en evaporeringskapaciteten 250 liter/dygn. Dock visade det sig att det fanns en del praktiska hinder mot detta; vikten och dimensionerna på apparaten skulle bli onödigt stora och det skulle vara tvunget att använda 3-fas starkström, vilket skulle komplicera CE-certifieringen.

Vi har därför beslutat att hålla evaporeringskapaciteten på 150 liter/dygn. Skulle företag behöva mer kapacitet kan de använda två maskiner som arbetar parallellt. Dimensionerna på maskinen blir nu ca 80 x 100 cm och 130 cm höjd. Vikten blir ca 100 kg och apparaten drivs med 220 volt från ett vanligt vägguttag. Sannolikt kommer det inte att behövas någon extern kylning, utan värmepumpen kyler ner kondensatet tillräckligt.

Efter sommaren kommer även en värmepump att kopplas in och testas. Denna kommer att kraftigt reducera energiförbrukningen för evaporeringen och göra processen mycket mer ekonomisk. Därefter är det dags att CE-certifiera apparaten och inleda försäljning. Det har redan hört av sig företag som vill testa enheten.