Nyheter

Fyra nya patentansökningar inlämnades igår!

Igår lämnade PharmaLundensis in fyra nya patentansökningar till patentmyndigheterna, varav en PCT-ansökan och tre till svenska Patent- och Registreringsverket. För mer information läs här!