Nyheter

Genomför kemisk optimering av IodoCarb

Press 181206

PharmaLundensis genomför för närvarande en kemisk optimering och vidareutveckling av Bolagets testsubstans IodoCarb. Syftet är att ytterligare reducera jodfrisättningen, helst ner till noll, samt kraftigt öka den kvicksilverbindande förmågan. Detta skulle kunna ge en ännu större förbättring av lungfunktionen för KOL-sjuka samt ännu större reduktion av hosta och slem för patienter med kronisk bronkit. Dessutom är det möjligt att andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom kan effektivt behandlas med den nya substansen.  

I en tidigare optimeringsrunda utvecklades IodoCarb novum som uppvisade en 70 % minskning av jodfrisättningen med oförändrad kvicksilverbindning (Press 180129). Minskningen bedömdes vara tillräcklig för att eliminera sköldkörtelbiverkningarna vid samma mängd IodoCarb. Det är dock sannolikt så att effekten av IodoCarb är dosberoende, och en ökad mängd substans kan därför ge en ännu större ökning av lungfunktionen och reduktion av hosta och slem. För att tillåta en dosökning måste jodfrisättningen reduceras ytterligare, helst ner till noll. Detta arbete pågår nu med målsättningen att ta fram en substans som inte släpper ifrån sig något jod alls.

Den nya substansen bedöms även kunna få en betydligt starkare kvicksilverbindande förmåga än befintligt IodoCarb, vilket skulle vara gynnsamt för patienter med KOL/kronisk bronkit. Det skulle dock även vara intressant att testa substansen på andra viktiga sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom (CFS/ME). Detta är en vanlig sjukdom som förekommer hos ca 40 000 människor bara i Sverige. Orsaken är okänd. Det är dock välkänt att kvicksilver försämrar cellers förmåga att producera energi i mitokondrierna, vilket är cellernas ”motor”. Det är näraliggande att tänka sig att en minskad energiproduktion i cellerna leder till att personen känner sig onormalt trött. Det kan därför vara möjligt att Bolagets substanser som ”lakar ur” kvicksilver ur kroppen kan ge patienterna kraften tillbaka. PharmaLundensis genomförde en klinisk studie med IodoCarb på detta för ett antal år sedan, som dock inte gav några positiva resultat. Men en ny substans med mycket högre kvicksilverbindande förmåga förändrar situationen. Kanske är det möjligt att påvisa en klar förbättring för dessa svårt drabbade patienter med detta nya ämne.

Mer information om detta kemiska projekt kommer att publiceras efter hand som projektet fortgår.