Nyheter

Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Läs hela rapporten i PDF-format: Halvårsrapport Q2 2018

Sammanfattning

2018-01-01 – 2018-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 718 SEK (-2 869 630).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,14).
 • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 78,5 %.

2018-04-01 – 2018-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 869 845 SEK (-1 653 747).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 21 274 621 (20 280 344) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som registrerades 2018-07-27.

 • I vårens nyemission tecknades 994 277 aktier motsvarande 3 479 969,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 34,3 %. Bolaget fokuserar nu på projekt som ligger närmast marknadslansering.
 • EcoFilter-patent gick in i nationell fas på sju marknader.
 • Flera positiva patentbesked för KOL-projektet.
 • Genomför nu ”skarpa” tester på EcoFilter-systemet under realistiska förhållanden.
 • Planerar klinisk studie med IodoCarb novum till 40 patienter med kronisk bronkit.  
 • Söker samarbete med större partner för KOL-projektet.