Nyheter

Handel med Pharmalundensis BTU avslutas i förtid

Pharmalundensis AB genomförde en företrädesemission av units som avslutades den 22 april 2022. Handeln med betald tecknad unit (”BTU”) har avslutats i förtid på grund av administrativa skäl (misstag). Utsökningsdag för BTU blev den 17 maj 2022. Avslut som har skett sedan 13 maj kommer att makuleras.

VD Staffan Skogvall: PharmaLundensis företrädesemission administrerades av Mangold Fondkommission, som olyckligtvis skickade in avslutsuppdraget för BTU:n för tidigt, beroende på den mänskliga faktorn. Det är inte möjligt att återstarta handeln. Jag beklagar eventuella problem detta kan medföra för våra aktieägare! Jag bedömer att emissionen kan registreras hos Bolagsverket inom några veckor, varvid BTU:n kommer att omvandlas till vanliga aktier som går att handla med på sedvanligt sätt.