Nyheter

Huvudägare förvärvar aktier

PharmaLundensis huvudägare SkåneÖrnen AB och Staffan Skogvall har de senaste dagarna sammantaget förvärvat 46 600 aktier för en genomsnittlig kurs av ca 1.76 kronor. Affärerna genomfördes 22:e, 25:e och 27:e november och omfattar totalt ca 83 000 kronor.

VD Staffan Skogvall: Vi bugar och bockar för möjligheten att få köpa dessa aktier till ett så förmånligt pris! Samtidigt tycker vi att det är lite synd att folk säljer på dessa nivåer, speciell med tanke på att bolaget nu är på väg in i en ny fas. Jag bedömer att intäkter från EcoFilter projektet, framför allt EWR-101 enheten, har förutsättningar att finansiera allt mer av bolagets verksamhet i  framtiden, och så småningom även generera vinster. Detta skulle kunna resultera i en fundamental omvärdering av bolagets värde på marknaden.