Nyheter

Identifiering av ny, lovande testsubstans för kliniska studier

PharmaLundensis har nu identifierat en substans som bedöms vara mycket lovande för fortsatta kliniska studier. Våra labtester visar att substansen har en mycket god kvicksilverbindande förmåga, utan att släppa ifrån sig någon jod. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att erhålla positiva resultat i bolagets kommande kliniska studier. Substansen har patentsökts.

VD Staffan Skogvall: Jag bedömer att våra framtida kliniska studier har stora möjligheter att bli framgångsrika med den nya substansen. Av strategiska skäl avser vi att inleda med studier på sjukdomen kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Detta är en sjukdom som drabbar upp till 2,5 miljoner människor i USA och upp till 10 miljoner i västvärlden1. Den leder till långvarig, svår trötthet, försämring efter fysiskt och psykiskt arbete, sömnbesvär och en rad andra symptom. Det finns idag ingen behandling, och ingen vet heller vad som orsakar sjukdomen. Min bedömning är dock att symptomen på många sätt påminner om de som förekommer vid kvicksilverexponering, och att substanser som reducerar kvicksilverhalten i kroppen därför kan vara gynnsamma. Vi inleder nu förberedelser för kliniska studier med den nya substansen.

Människan får i sig kvicksilver från många källor såsom fisk, amalgamfyllningar samt från luften (från vulkanutbrott samt vid förbränning av fossila bränslen)2.  

  1. https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning

PharmaLundensis press 191029