Nyheter

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

Nyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) som genomfördes under december 2019 har nu avslutats. TO-innehavare var berättigade att teckna en ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 SEK per aktie per teckningsoption. Trots att teckningskursen klart översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 6 794 aktier för 12 229,20 SEK. Detta resulterar i att 6 794 nya aktier ges ut, vilket ger en utspädning på 0,023 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 29 785 475. Teckningsoptioner som inte nyttjats kommer att förfalla.