Nyheter

Information avseende teckning av teckningsoptioner serie 2017/2020

Nyttjandeperioden för teckning av teckningsoptioner av serie 2017/2020, vilka gavs ut vederlagsfritt i samband med unitemissionen 2017, har nu avslutats. TO-innehavare var berättigade att teckna en ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 5.50 SEK per aktie per teckningsoption. Trots att teckningskursen vida översteg gällande marknadskurs inkom det teckningar på 2 201 aktier under teckningsperioden. Detta resulterar i att 2 201 nya aktier ges ut, vilket ger en utspädning på 0,000089 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 24 661 227 st. Teckningsoptioner som ej använts kommer att förfalla.

VD Staffan Skogvall: Det var överraskande att det faktiskt fanns investerare som ville teckna trots den höga kursen. Jag tackar hjärtligt för förtroendet, och kommer att arbeta hårt för att det skall visa sig vara en bra investering!