Nyheter

Information om nyemission

Med anledning av initiala kostnader i samband med lansering av EcoFilter® (tillverkning av ett antal enheter, testkostnader på sjukhus, marknadsföring osv) samt kostnader för att genomföra nästa kliniska KOL-studie med den framgångsrika testsubstansen IodoCarb, planerar PharmaLundensis styrelse att utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på bolagets årsstämma den 17 juni. Antalet aktier som avses att emitteras uppgår till omkring 1,5 miljoner, och teckningskursen kommer att ligga i intervallet 6-8 kr/aktie. Exakta villkor för nyemissionen kommer att meddelas så snart detta har fastställts. Detta blir en företrädesemission, där befintliga aktieägare således har möjlighet att försvara sin ägarandel.

Nyhet i PDF-format.