Nyheter

Information om datum för årsstämma

Till komplettering av informationen i bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012 som offentliggjordes den 21 februari 2013 får meddelas att årsstämma planeras att hållas i Lund torsdagen den 16 maj 2013. Kallelsen till årsstämma kommer att offentliggöras senast fyra veckor före årsstämman.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se