Nyheter

Information om extra nyemission

Med anledning av det stora intresset och den kraftiga överteckningen av PharmaLundensis (publ) nyligen genomförda emission, önskar styrelsen erbjuda ytterligare en möjlighet att teckna aktier i bolaget. PharmaLundensis styrelse beslutade därför den 28 september 2012 att genomföra en extra nyemission, och emittera 300 000 aktier till en kurs av 7 kronor per aktie. Teckningstiden blir 5 – 12 oktober, och aktierna tecknas i poster om 500 st.

Information och anmälningssedel kommer de närmaste dagarna att skickas till alla som tecknat i den nyligen genomförda emissionen samt till alla befintliga aktieägare. Emissionshandlingar kan även laddas ner från Aktietorgets hemsida www.aktietorget.sesamt från PharmaLundensis hemsida www.pharmalundensis.se eller beställas via telefon till PharmaLundensis (046-13 27 78). Alla som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna i emissionen.

Läs mer här!