Nyheter

Information om klinisk studie och kapitalisering av bolaget!

Rekrytering av patienter till PharmaLundensis kliniska studie är planerad att ske under juli och augusti. Behandling av de första patienterna med IodoCarb® är planerad att ske i september, och samtliga patienter bedöms vara färdigbehandlade runt årsskiftet.

Bolaget avser att direkt efter sommaren genomföra en nyemission på 4-6 MSEK för att finansiera den kliniska studien, antingen i form av en riktad emission till ett mindre antal kapitalstarka investerare, eller i form av en företrädesemission. Styrelsen kommer att agera kraftfull för att minimera befintliga aktieägares utspädning.

Läs mer här!