Nyheter

Information om kommande nyemission

Med anledning av att PharmaLundensis (publ) idag går ut med information om en ny, stor potentiell behandlingsindikation, vill Styrelsen även kommentera några aspekter av den kommande nyemissionen.

  • PharmaLundensis kommer att ge ut 1 miljon nya aktier. Detta ger en utspädning på 6,82 % för befintliga aktieägare vid full teckning.
  • Kursen kommer att sättas i intervallet 4 – 7 SEK/aktie.
  • VD Dr Staffan Skogvall avser att själv teckna för 400 000 – 600 000 SEK i nyemissionen.

Slutgiltiga beslut i dessa frågor kommer att meddelas i emissionsprospektet som avses publiceras i första veckan i oktober.

Läs mer här!