Nyheter

Information om nyemission

Den 10:e september 2012 inleds teckningstiden för PharmaLundensis (publ) nyemission som syftar till att finansiera avslutningen av bolagets pågående kliniska KOL-studie, förberedelse för nästa kliniska KOL-studie (Fas 2b), samt att finansiera en pilotstudie på kroniskt trötthetssyndrom. Samtliga som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna aktier i den aktuella emissionen. Ytterligare information kommer att presenteras i ett memorandum samt en kortfattad informationsfolder som kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start på PharmaLundensis samt Aktietorgets hemsida, samt hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ).

Erbjudandet i sammandrag

* Kurs: 5 kr.

* Aktierna tecknas i poster om 500 aktier, för ett pris av 2 500 kronor.

* Teckningstid: 10-21 september 2012.

* Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier.

* Emissionsbelopp (högst): 5 000 000 kronor.

* Utspädningseffekt vid full teckning: 6,3 procent.

* Teckningsförbindelse: PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommer att teckna aktier för 250 000 kronor, vilket motsvarar fem procent av emissionsbeloppet.

För fullständig information vänligen läs här!