Nyheter

Insynshandel

PharmaLundensis VD Staffan Skogvall förvärvade 4 250 809 units för sammanlagt 2 125 404,50 kr den 24 mars direkt och genom bolag i den nyligen genomförda företrädesemissionen.