Nyheter

Investeraravdrag kan användas vid pågående nyemission

Den 1 december 2013 infördes ett investeraravdrag i skattelagstiftningen i syfte att stödja kapitalförsörjningen i mindre företag. Investeraravdraget innebär att fysiska personer kan göra avdrag med 50 % av det investerade beloppet. Efter konsultation med skattejuridisk expertis har det fastställts att PharmaLundensis nyemission berättigar till investeraravdrag.

Investeraren måste själv göra avdraget i sin deklaration, och lämna uppgift om underlaget för investeraravdraget och vilket företag det avser. Det krävs dock att investeraren behåller aktierna i minst fem år för att investeraren skall kunna utnyttja avdraget.

Viktigt att notera är att investeraren inte får placera aktierna i en kapitalförsäkring. Däremot går det bra med vanliga VP-konton, depåer samt ISK (Investerarsparkonto).

Storleken på avdraget uppgår för PharmaLundensis aktie till 1,80 kr, vilket innebär att efter avdrag kostar PharmaLundensis aktie i nyemissionen 10,20 kr.

Notera att detta avdrag INTE kan göras för aktier som köps på börsen, det gäller bara vid nyemissioner!

Mer information finns på Skatteverkets hemsida:http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/investeraravdrag.4.10cbb69314111c2d94ba38b.html

Pdf fil finns här!