Nyheter

Jodkol förbättrar lungfunktionen hos KOL-sjuka patienter!

Sammanfattning
PharmaLundensis AB:s (publ) kliniska KOL-studie har gett positiva resultat! Testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 %! Detta innebär att jodkol kan bli den första nya substansklassen med en effektiv bronkvidgande effekt vid KOL som beskrivits på 50 år!

Bakgrundsinformation om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige.

Resultat
Jodkolgruppen fick redan under den korta behandlingstiden på 8 veckor en statistiskt säkerställd förbättrad lungfunktion (FEV1) på 8.2 % jämfört med placebo (p=0.03). Denna förbättring kan vara ytterst värdefull för svårt KOL-sjuka med liten kvarvarande lungfunktion. Enligt bolagets hypotes fungerar jodkol genom att dränera kvicksilver från kroppen. Man skulle därför kunna förvänta sig en successivt ökande effekt ju längre behandlingen pågår.

En del patienter i jodkolgruppen fick påverkan på sköldkörteln, vilket är en väntad biverkning. I övrigt uppvisade jodkolgruppen inga allvarliga biverkningar relaterade till behandlingen.

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall säger
Jag känner stor glädje över att den kliniska studien styrker vår uppfattning att jodkol har potential att bli ett effektivt läkemedel mot KOL! Vi går nu vidare med fler kliniska studier för att fastslå den fulla potentialen hos PharmaLundensis nya läkemedelskandidat.

Mer information om studien kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Nyhet i PDF-format finns här!