Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 13.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.
Fullständig kallelse: Kallelse årsstämma 2019
Beslut om företrädesemission
Emissionsbemyndigande
Ändring av bolagsordningen
Fullmaktsformulär årsstämma 2019