Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB

Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 16.00, i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
PharmaLundensis kallelse årsstämma 2020 
PharmaLundensis förslag till beslut om emissionsbemyndigande 2020
PharmaLundensis förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 2020
PharmaLundensis formulär för förhandsröstning 2020
PharmaLundensis fullmaktsformulär årsstämma 2020