Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), 556708-8074, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 14.00, i bolagets lokaler, Biomedicinskt Centrum, Klinikgatan 32 i Lund.

Läs mer här!