Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB!

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 juni 2012 kl. 13.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.

För fullständig information läs här!

Mall för fullmakt kan laddas ner här!