Nyheter

Klinisk studie mot kroniskt trötthetssyndrom inleds idag

Rekrytering av patienter till PharmaLundensis nya kliniska studie inleds idag!
Studien är en Fas 1 + 2a ”Proof of concept” dubbelblind placebo kontrollerad klinisk studie på 40 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Studien bedöms bli färdig hösten 2013. En positiv behandlingseffekt i aktuell studie kan leda fram till det första effektiva läkemedlet mot denna svåra sjukdom!

Idag inleds rekrytering av patienter till PharmaLundensis nya kliniska studie på kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Studien är en Fas 1 + 2a ”Proof of concept” dubbelblind placebo kontrollerad studie på 40 patienter . Män och kvinnor i åldern 35-60 år kan deltaga. Hälften av testpersonerna kommer att erhålla PharmaLundensis kvicksilverbindande substans IodoCarb® och hälften får placebo (overksam substans). Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, och bedöms bli färdig hösten 2013. Personer som önskar deltaga i studien kan anmäla intresse enligt kontaktuppgifter i nedanstående annons.

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall säger: Det är med stor tillfredsställelse som vi idag kan meddela att alla förberedelser för PharmaLundensis nya kliniska studie är färdiga, och att patientrekrytering nu påbörjas! Kroniskt trötthetssyndrom är en stor sjukdomsgrupp med många patienter som lider svårt, och det finns idag ingen effektiv behandling. Vi hoppas att PharmaLundensis testsubstans skall visa goda effekter mot denna sjukdom!

Det kan också vara värt att notera att PharmaLundensis, i och med att den nya kliniska studien nu påbörjas, uppenbarligen har förmåga att driva kliniska studier på två viktiga sjukdomar samtidigt, trots små ekonomiska resurser. Detta är naturligtvis möjligt endast tack vare den höga kompetensnivån på bolagets nyckelpersoner samt dess samarbetspartners.

Annons i PDF finns här!

Nyheten i PDF finns här!

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se