Nyheter

KOL-patent godkänt i Japan!

PharmaLundensis huvudpatent ”Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma” har nu godkänts av det Japanska patentverket! Patentskyddet räcker till minst 2028.

VD Dr Staffan Skogvall förklarar: PharmaLundensis har nu fått ytterligare ett godkänt patent för bolagets viktigaste projekt. Tidigare har patentskydd i Europa, Kina och Ryssland beviljats. Patentskydd på breda marknader är en förutsättning för en god vinstpotential för PharmaLundensis framtida läkemedel, och är också väsentligt vid licenseringsdiskussioner med större läkemedelsbolag på respektive marknad.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se