Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 19 december 2012, hölls extra bolagsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode

Vid den extra bolagsstämman beslutades att utse Civ Ek Linus Sjödahl till ny styrelseledamot samt att Linus Sjödahl ska erhålla ett styrelsearvode om 50 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte efter den extra bolagsstämman utsågs Linus Sjödahl till styrelseordförande.

PDF-fil finns här!