Nyheter

Kvartalsrapport 2012-01-01 – 2012-09-30

2012-01-01 – 2012-09-30 (9 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 686 562 SEK (-2 043 030).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 SEK (-0,15).

*  Soliditeten uppgick per 2012-09-30 till 66,5 %.

2012-07-01 – 2012-09-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 843 448 SEK (-856 578).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,06).

* Periodens resultat dividerat med 14 782 467 (13 667 500) utestående aktier.

Under kvartal tre (Q3) genomförde PharmaLundensis en nyemission på 5 miljoner kr, som övertecknades till 213 %. Betalning för aktierna och anmälan till bolagsverket skedde efter aktuell period. Under oktober genomförde bolaget en extra nyemission på 2,1 miljoner kr, som övertecknades till 431 %. Under Q3 blev bolagets huvudpatent för KOL-behandling godkänt i Europa och Eurasien, vilket tillsammans med tidigare godkänt kinesiskt patent ger ett brett patentskydd. Vi väntar även på godkännande i fler länder. Patentansökan för trötthetssyndrom fick positivt besked från internationella PCT-myndigheten, och PharmaLundensis kan nu välja vilka länder i världen som bolaget önskar söka patent i. Läkemedelsverk och Etiknämnd godkände PharmaLundensis kliniska studie på kroniskt trötthetssyndrom. KOL-studien utvecklar sig väl, och samtliga 40 patienter har nu inkluderats i studien. Resultaten bedöms bli klart om några månader. Efter en kort utvärdering kommer studieresultatet därefter att offentliggöras! Annonsering för patienter till studien med kroniskt trötthetssyndrom planeras inom kort.

Läs fullständig kvartalsrapport här!