Nyheter

Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning

2020-01-01 – 2020-03-31 (3 månader)

– Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -794 870 SEK (-1 228 195).
– Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,05).
– Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 62,2 %.

* Periodens resultat dividerat med 24 661 227 (22 400 569) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i emissionen kopplad till teckningsoptioner serie 2017/2020 vilken registrerades 2020-04-22.

* Bolaget genomför en företrädesemission av konvertibler med teckningsperiod 8 maj – 25 maj 2020.
* Fokus idag för verksamheten ligger på att sälja licenser för vår teknologi EWR-101 till evaporatortillverkare över hela världen. Pris för en licens bedöms bli ca 1 miljon kronor/år per företag.
* Godkänt patent i USA för EWR-101-teknologin.
* Flyttat till nya, ändamålsenliga lokaler.
* Ordförande Linus Sjödahl lämnade bolaget. Styrelsen kommer att justeras senast till Årsstämman 2020 så att den då består av minst fyra ledamöter.

Q1 PharmaLundensis 2020.PDF