Nyheter

Kvartalsrapport 2021-01-01 till 2021-03-31

Q1 PharmaLundensis 2021

1. Sammanfattning

2021-01-01 – 2021-03-31 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -674 748 SEK (-794 870).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,03).

  • Soliditeten** uppgick per 2021-03-31 till 50,0 %.

* Periodens resultat dividerat med 27 743 880 (24 661 227) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som registrerades 2021-05-04.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 

* Bolaget genomförde en företrädesemission på 3.08 miljoner kronor, vilken blev övertecknad till 203 %.
* Styrelseordförande Arne Skogvall köpte via bolag 100 000 units för 300 000 kr i företrädesemissionen.
* Europeiska Patentmyndigheten meddelade ”Intention to grant” för EcoFilter ansökan.
* Styrelseledamoten Ingela Skogvall-Svensson avböjde omval och Stefan Ahlfors har nominerats som ny ledamot i styrelsen.
* Fortsatt arbete med Minievaporatorn. Material har tillverkats i teknisk verkstad, lämplig vacuumpump och värmepump har identifierats och inköpts. Delarna skall nu monteras och tester inledas. En expert kommer att programmera CPU:n som kontrollerar maskinens funktioner.