Nyheter

Kvartalsrapport 2022-07-01 till 2022-09-30

Kvartalsrapport Q3 2022

1. Sammanfattning

2022-01-01 – 2022-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 559 435 SEK (-2 078 241).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,07).

 • Soliditeten uppgick per 2022-09-30 till 27,0 %.

2022-07-01 – 2022-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -627 082 SEK (-680 508).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

* Periodens resultat dividerat med 29 778 681 (27 757 777) utestående aktier.

 • Arbetet med Minievaporatorn har gått bra framåt, och den bedöms nu bara vara veckor ifrån att kunna levereras till första kund.

 • Första Minievaporatorn har hyrts ut till ett mindre biotechbolag i mellansverige. De har meddelat att de sannolikt även vill ha en andra maskin om deras tester av maskinen faller väl ut.

 • Den första kunden kommer att fungera som ett demonstrationsbolag, som kan visa upp sin maskin för andra potentiella kunder.

 • PharmaLundensis har fått en förfrågan från en region om användning av EcoFilter för att eliminera utsläpp av antibiotika från ett nytt sjukhus. Potentialen är stor då det finns närmare 100 sjukhus i Sverige, som alla släpper ut antibiotika.