Nyheter

Läkemedelsverket har nu godkänt ny KOL-studie!

PharmaLundensis AB:s (publ) har nu erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra nästa kliniska studie på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL!

Studien kommer att bli en dubbel blind randomiserad placebo kontrollerad parallell grupp studie på 80 patienter med svår – medelsvår KOL. Testsubstansen kommer att bli ”modifierat” jodkol där en extra substans tillsatts till jodkolet för att blockera sköldkörtelpåverkan. Både män och kvinnor i åldern 45-75 år med svår till medelsvår KOL kan medverka.

PharmaLundensis bedömer att Regionala Etikprövningsnämnden kan lämna besked en bit in på vårkanten, och att KOL studien kan påbörjas i mitten på våren. Prövningssite kommer att finnas i Lund och Solna.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det glädjer mig mycket att vi nu fått tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra denna KOL-studie! Vi upplever att myndigheten genomfört en noggrann och kompetent genomgång av vår ansökan, och samtidigt visat intresse för vårt unika projekt.

Jag vill också informera KOL-sjuka med intresse att deltaga i studien att det kommer att dröja några månader tills allt är förberett och klart och det är dags att anmäla sig för studien. Vid den tidpunkten kommer vi att annonsera i massmedia och på vår hemsida samt skicka ut information till prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

Läs i PDF format här!

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 0703 14 86 93

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se