Nyheter

Nordiska rådet håller seminarium om antibiotikaresistens

Nordiska rådets svenska delegation arrangerade idag ett seminarium om antibiotikaresistens.

Bo Könberg, f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister, presenterade sin rapport där han klargjorde behovet av kraftfulla insatser mot ökande antibiotikaresistens.

Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet, beskrev svenska regeringens arbete och de nordiska ministrarnas uppföljning på rapporten.

Olov Aspevall, överläkare, Folkhälsomyndigheten, informerade om arbete för att förebygga smittspridning och att minska förskrivningen – nationellt arbete och nordiska möjligheter.

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet, grundare av ReAct, berättade om ”Det globala arbetet mot antibiotikaresistens – hur ser läget ut?”

Både de oroande budskapen och de tunga aktörerna visar på vilket allvar Sveriges högsta myndigheter tar frågan om antibiotikaresistens.

PharmaLundensis styrelse anser att EcoFilter® kan bli en viktig del i lösningen av detta stora folkhälsoproblem.

 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Internationellt/?did=H3C220150923se1