Nyheter

Ny information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2018/2021 II

Den 1 september 2021 inleddes nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemission i PharmaLundensis AB (publ) som avslutades i november 2018. Under teckningsperioden har PharmaLundensis aktiekurs handlats med stora svängningar, och har periodvis legat omkring strikekursen för aktuella teckningsoptioner. Av denna anledning utges nu en anmälningssedel för aktieteckning.

Förvaltarregistrerade innehavare av Teckningsoption 2018/2021 II tecknar genom att kontakta sina förvaltare.

Ej förvaltarregistrerade innehavare av Teckningsoption 2018/2021 II tecknar genom bifogad teckningsanmälan samt direkt inbetalning till uppgivet bankkonto på Mangold Fondkommission.

Investerare som inte innehar Teckningsoption 2018/2021 II kan inte teckna i denna emission.

Teckningsperioden pågår 1 september – 30 september 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2018/2021 II teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 2.25 SEK per aktie.
Anmälningssedel TO 2018 – 2021 II