Nyheter

Nyemission avslutad

PharmaLundensis nyemission resulterade i teckningar på 500 400 aktier från 606 investerare, motsvarande 6 004 800 kronor. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelsen önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen, och som därmed hjälper oss att utveckla bolagets viktiga projekt!

Betalning
Avräkningsnotor kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast den 7:e november. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier
När emissionslikvid har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget från den 27 november 2014. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

Dr Staffan Skogvall säger: Jag vill varmt tacka alla som investerat i PharmaLundensis nyemission! Det var lite oturligt att teckningstiden sammanföll med stor turbulens på världens börser, men resultatet i emissionen blev likafullt gott!

Vi fortsätter nu med våra spännande projekt. Närmast ligger inlämnande av ansökan till Läkemedelsverket för att kunna påbörja nästa KOL-studie. Parallellt med detta pågår även tillverkning av ett kommersiellt EcoFilter. Jag tror att EcoFilter snabbt kan ge stora inkomster till PharmaLundensis, vilket betydligt kommer att öka möjligheterna att utveckla ett bra KOL-läkemedel. Detta är vår främsta målsättning, och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med det!

PDF-fil finns här!

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se