Nyheter

Nyemission tecknades för ca 7,9 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 1 312 451 aktier motsvarande 7 874 706 kronor. Efter emissionskostnader på ca 300 000 kr tillförs bolaget således 7 574 706 kr. Aktierna tecknades till 24, 6 % med företräde. Övriga aktier tecknades utan företräde av 376 investerare. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen!

Betalning för aktier tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast Fredag den 4:e december. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier
När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier. Handel med BTA bedrivs för närvarande på Aktietorget, och upphör då BTA har omvandlats till ordinarie aktier.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Jag vill varmt tacka alla som investerat i PharmaLundensis nyemission! Det kom in mycket pengar i emissionen, och de kommer att användas framför allt till att driva fram bolagets KOL-studie.