Nyheter

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

Den 4 april 2012 inleds PharmaLundensis nyemission som syftar till att finansiera bolagets pågående kliniska KOL-studie, samt att finansiera en pilotstudie på kroniskt trötthetssyndrom. Samtliga som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna aktier i den aktuella emissionen! Ytterligare information kommer att presenteras i en informationsfolder, som kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start den 4:e April på PharmaLundensis samt Aktietorgets hemsida, samt hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ).

Erbjudandet i sammandrag
– Kurs: 5 kr.
– Aktierna tecknas i poster om 500 aktier, för ett pris av 2 500 kronor.
– Teckningstid: 4 – 20 april 2012.
– Antal emitterade aktier (högst): 600 000 aktier.
– Emissionsbelopp (högst): 3 000 000 kronor.
– Utspädningseffekt: fyra procent.
– Teckningsförbindelse: Huvudägaren SkåneÖrnen AB kommer att teckna för 300 000 kronor, motsvarande tio procent av emissionsbeloppet.

För fullständig information, läs här!